HANKE

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kahden keskisuomalaisen Unescon maailmanperintökohteen, Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun Korpilahden Oravivuoren pisteen vetovoimaisuutta. Hankkeessa on kolme keskisuomalaista toimijaa: Humanistinen ammattikorkeakoulu, JyväsRiihi ry sekä Vesuri ry.

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on yhdessä paikallistoimijoiden kanssa luoda pohjaa ja kehittää erilaisia toimintamalleja, joilla näiden maailmanperintökohteiden näkyvyys ja hyödyntäminen parantuisivat. Keskeinen osa hankkeen toimintaa on yhteistyön tiivistäminen yrittäjien, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Mukaan hankkeen toimintaan kutsutaan yrityksiä, yhdistyksiä ja asukkaita pohtimaan, kuinka näitä kahta maailmanperintökohdetta voitaisiin hyödyntää erityisesti paikallisten palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa niin Korpilahdella, Petäjävedellä kuin myös koko Keski-Suomessa.

Kohteille on tarkoitus saada näkyvyyttä matkailuesitteissä, kartoissa ja verkossa. Yhteisten työpajojen tarkoituksena on muokata viestintää ja markkinointia alueen tarpeisiin. Hankkeen aikana on tarkoitus synnyttää erilaisia tapahtumia, tuotteita ja toimintamalleja, joiden avulla kohteita pystytään elävöittämään sekä samalla myös tuomaan uutta matkailuvirtaa sekä aktivoimaan seudun asukkaita yhteiseen kehittämistyöhön.

Keski-Suomen maailmanperintökohteet on tarkoitus saada osaksi alueen toimijoiden arkea jo hankkeen aikana. Maailmanperinnöstä saadaan koko alueen toimijoiden yhteinen asia yhdessä tekemällä, markkinoimalla ja tiedottamalla. Hanke on myös tiiviissä yhteistyössä muiden suomalaisten maailmanperintökohteiden toimijoiden kanssa ja näin ollen hyödyntää valtakunnallista ja kansainvälistä osaamista ja näkyvyyttä mahdollisuuksien mukaan.

Hankkeen toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Nämä nettisivut on luotu osana Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin- hanketta.