Hankeinfo

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin –hanke (1.5.2016 -31.1.2020) on  vahvistanut kahden keskisuomalaisen Unescon maailmanperintökohteen, Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven ketjun Korpilahden Oravivuoren pisteen vetovoimaisuutta. Paikallisten toimijoiden tiivis yhteistyö on tuottanut uusia tapahtumia ja palveluita maailmanperintökohteiden ja paikalliskulttuurin ympärille.

Hanke on päättynyt, mutta toiminta jatkuu. Tällä sivustolla pääset tutustumaan hankkeen aikana syntyneisiin tuotoksiin sekä tapahtumiin. Hankkeen päätoteuttaja on ollut  Humanistinen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina JyväsRiihi ry sekä Vesuri ry.

Hankkeen loppuraportti löytyy täältä.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä maailmanperinnön ja paikalliskulttuurin kehittämiseksi, niin ota yhteyttä Humanistisen ammattikorkeakoulun toimijoihin innovaatiopalvelut@humak.fi. Uusia teemaan liittyviä hankkeita on suunnitteilla ja yhteistyökumppanit ovat tervetulleita  mukaan

Uusia toimintamalleja, erilaisia tapahtumia

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanke on yhdessä Korpilahden ja Petäjäveden paikallistoimijoiden kanssa luonut pohjaa uusille toimintamalleille. Unesco-kohteille sekä paikallisille palveluille ja tuotteille on saatu näkyvyyttä yhteisissä matkailuesitteissä, kartoissa ja verkossa. Hankkeen aikana on syntynyt yhteisiä tapahtumia talvisesta kuutamokiipeilystä Oravivuoren huipun elokuiseen pelimannikonserttiin. Maailmanperintöä päivässä –matkailutuote on tarjolla ja sitä kehitetään edelleen kansainväliseksi.  Alueen asukkaat ovat yhteiskehittämisen hengessä luoneet näitä uusia toimintoja yli kuntarajojen.

Hankkeessa yhtenä kohderyhmänä ovat nuoret. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen  ja  Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat yhdessä paikallisten koulujen kanssa toteuttaneet erilaisia elämys- ja oppimisretkiä Struven ketjun Oravivuoren pisteelle sekä Petäjäveden vanhaan kirkkoon. Haluatko tutkimusmatkailijaksi? –opaskirja  kertoo koko tarinan onnistuneesta oppimisseikkailusta Struven ketjun mittauspisteelle ja kuvaa innostavien käytännön esimerkkien kautta,  miten maailmanperintökohdetta voi hyödyntää oppimisympäristönä. Kirja löytyy verkosta suomeksi ja englanniksihttps://www.humak.fi/julkaisut/haluatko-tutkimusmatkailijaksi-tikkalan-koululaiset-oppimassa-struven-ketjun-oravivuoren-mittauspisteella/